ศูนย์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น                                                                      ศูนย์รีไซเคิลเทศบาลตำบลไทรย้อย บ้านหนองขมิ้น

           ศูนย์บ้านหนองขมิ้น เปิดเป็นศูนย์ที่  3  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2553  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น  ได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.สาธิต  ธนสัมบันน์  และ นายอำเภอเนินมะปราง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์  โดยคณะกรรมการดำเนินการ จะเป็นคณะนักเรียน 10 คน และคณะกรรมการจากหมู่บ้านอีก 10 ท่าน  สมาชิกจะมีทั้งนักเรียน และชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองขมิ้นเป็นส่วนมาก มีสมาชิก ณ วันเปิดศูนย์ มีทั้งหมด 138  ราย  ศูนย์เปิดรับสมัครสมาชิก ทั่วไป ไม่จำกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น