ศูนย์โรงเรียนบ้านโคกวังสาร

ศูนย์รีไซเคิลเทศบาลตำบลไทรย้อย บ้านโคกวังสาร

           ศูนย์บ้านโคกวังสารเป็น ศูนย์ที่ 4 เปิดเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2553  จัดตั้งที่โรงเรียนบ้านโคกวังสาร  หมู่ที่  4 ไดัรับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวนการโรงเรียนเป็นอย่างดี และ นายอำเภอเนินมะปราง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด สมาชิกเป็นเด็กนักเรียน และประชาชนในหมู่บ้าน เป็นส่วนมาก มีสมาชิกในวันเปิด เป็นจำนวน 90 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น